Veli Seminerimiz

Değişen sınav sistemi ve okulumuzda uygulanan 8. sınıf çalışma programları hakkında velilerimizi bilgilendirme semineri yapıldı.