MİSYONUMUZ

Özel Çağrı Okulları Eğitim ve Öğretimde toplam kaliteyi yakalamak öğrenci merkezli eğitim uygulayarak öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yetenek kazandırmak için vardır.

Özel Çağrı Okulları uyguladığı eğitim metotları ve sosyal aktiviteler ile Özel Okullar içerisinde farklılığını korur.